De loonkloof binnen de accountancy: een blik op ongelijkheid

De loonkloof binnen de accountancy: een blik op ongelijkheid

Accountancy

In Nederland is de discussie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen al geruime tijd gaande. Hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft aangetoond dat er een algemene loonkloof bestaat, blijft de specifieke situatie binnen de accountancybranche grotendeels onbelicht. Daarom hebben Full Finance en ABN AMRO, in samenwerking met Novak, een onderzoek gestart om de loonkloof binnen de Nederlandse accountancybranche te onderzoeken. Dit blog biedt inzicht in dit onderzoek en de mogelijke oorzaken van de loonkloof binnen deze sector.

Het doel van het onderzoek

Het primaire doel van het onderzoek is om vast te stellen of er een loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen in de accountancybranche en om de factoren te identificeren die hieraan bijdragen. Door inzicht te verkrijgen in deze ongelijkheid, hopen de initiatiefnemers accountantskantoren handvatten te bieden om meer gelijkheid op de werkvloer te creƫren.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Hoewel de loonkloof in Nederland algemeen bekend is, weten we weinig over hoe deze zich manifesteert binnen specifieke sectoren zoals de accountancy. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen om sector-specifieke beleidsmaatregelen te ontwikkelen en kantoren te ondersteunen bij het aanpakken van ongelijkheden. Dit is niet alleen belangrijk voor de werknemers, maar ook voor de reputatie en de effectiviteit van de accountantskantoren zelf.

Factoren die worden onderzocht

Het onderzoek neemt verschillende factoren in overweging die kunnen bijdragen aan de loonkloof. Deze omvatten onder andere:

  • FTE-factor: Het verschil in het aantal gewerkte uren tussen mannen en vrouwen.
  • Functieniveau: Het verschil in de functies en verantwoordelijkheden die mannen en vrouwen bekleden binnen accountantskantoren.

Door deze factoren te analyseren, kunnen de onderzoekers een beter begrip krijgen van de structurele oorzaken van de loonkloof en mogelijke interventies identificeren.

Deelnemen aan het onderzoek

Het onderzoek richt zich op assistenten en accountants die werkzaam zijn bij accountantskantoren met 1 tot 2.000 fte. Kantoren kunnen kosteloos deelnemen aan het onderzoek door in de maanden juli, augustus en september data aan te leveren. Deelname aan dit onderzoek biedt kantoren de kans om bij te dragen aan een belangrijke maatschappelijke kwestie en om inzicht te krijgen in hun eigen beloningsstructuren.

Resultaten en presentatie

De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd tijdens de Benchmarkmiddag in Amsterdam. Deze bijeenkomst biedt een platform voor discussie en kennisdeling over de loonkloof en gelijkheid op de werkvloer. De exacte datum van de Benchmarkmiddag wordt nog bekendgemaakt, maar het belooft een belangrijke gelegenheid te worden voor iedereen die betrokken is bij de accountancybranche.

Conclusie

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is een complexe en hardnekkige kwestie die aandacht verdient, ook binnen de accountancybranche. Het onderzoek van Full Finance, ABN AMRO en Novak is een belangrijke stap in het verkrijgen van inzicht in deze ongelijkheid en het ontwikkelen van strategieƫn om deze aan te pakken. Door deel te nemen aan dit onderzoek kunnen accountantskantoren bijdragen aan een eerlijkere en gelijkere werkvloer, wat uiteindelijk ten goede komt aan de gehele sector.