Hobby of onderneming: waar ligt de grens?

Hobby of onderneming: waar ligt de grens?

Algemeen

Veel mensen hebben een passie of hobby waar ze graag mee bezig zijn. Soms ontstaat het idee om van die hobby een bron van inkomsten te maken. Maar wanneer wordt een hobby een onderneming? En wat zijn de fiscale gevolgen hiervan? In deze blog bekijken we waar de grens ligt tussen een hobby en een onderneming en hoe je dit kunt bepalen.

Wat is het verschil tussen een hobby en een onderneming?

Het belangrijkste verschil tussen een hobby en een onderneming is het oogmerk om winst te maken. Bij een hobby doe je iets omdat je het leuk vindt, zonder de intentie om er geld mee te verdienen. Als je echter regelmatig activiteiten uitvoert met als doel om winst te maken, wordt dit beschouwd als een onderneming.

Hoe bepaal je of je een onderneming hebt?

De Belastingdienst hanteert een aantal criteria om te bepalen of er sprake is van een onderneming:

  1. Winststreven: Het doel is om winst te maken, ook al lukt dat niet altijd.
  2. Zelfstandigheid: Je bepaalt zelf hoe je de activiteiten uitvoert en bent niet afhankelijk van instructies van anderen.
  3. Risico: Je loopt ondernemersrisico, zoals het risico op verlies.
  4. Aansprakelijkheid: Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de onderneming.
  5. Tijd en aandacht: Je besteedt een substantieel deel van je tijd aan de onderneming.
  6. Klanten: Je hebt een aantal klanten of opdrachtgevers.

Hobby of zakelijke onderneming: waar ligt de grens?

Het kan soms lastig zijn om te bepalen of iets als hobby of onderneming moet worden beschouwd. De Belastingdienst kijkt naar het totaalplaatje en hanteert geen eenduidige grens.

Stel je voor dat je graag schildert en af en toe een schilderij verkoopt aan vrienden of op een lokale markt. In dit geval is het hoogstwaarschijnlijk een hobby, omdat je geen winstoogmerk hebt en het aantal verkopen gering is.

Maar als je schilderijen gaat verkopen op grote schaal, een eigen website opzet, deelneemt aan kunstbeurzen en reclame maakt om je werk te promoten, dan kan het als een onderneming worden beschouwd.

Fiscale gevolgen van een hobby of onderneming

Als je activiteiten worden beschouwd als een hobby, hoef je geen belasting te betalen over de inkomsten die je hiermee verdient. Aan de andere kant mag je ook geen kosten aftrekken voor de belastingen.

Als je activiteiten als onderneming worden gezien, moet je wel belasting betalen over de behaalde winst. Daar staat tegenover dat je ook kosten mag aftrekken die je maakt voor de onderneming, zoals materiaalkosten, marketingkosten en kantoorkosten.

Hoe maak je de afweging?

Het is belangrijk om goed na te denken over de activiteiten die je onderneemt en of je deze als hobby of onderneming beschouwt. Dit heeft niet alleen fiscale gevolgen, maar ook consequenties voor zaken als aansprakelijkheid en verzekeringen.

Om de afweging te maken, kun je de volgende vragen stellen:

  • Is er sprake van een winstoogmerk?
  • Hoeveel tijd en geld besteed je aan de activiteiten?
  • Loop je ondernemersrisico?
  • Hoe zelfstandig ben je in je handelen?

Conclusie

Of iets als hobby of onderneming wordt beschouwd, hangt af van verschillende factoren. Het is belangrijk om goed na te denken over je activiteiten en te bepalen wat je doel is. Als je twijfelt, is het verstandig om advies in te winnen bij een boekhouder of belastingadviseur.

Als je activiteiten worden gezien als een onderneming, moet je dit melden bij de Belastingdienst en ben je verplicht om belastingaangifte te doen. Als het een hobby betreft, hoef je geen belasting te betalen, maar mag je ook geen kosten aftrekken.