Stijging van het minimumloon per 1 juli 2024

Stijging van het minimumloon per 1 juli 2024

Algemeen

Op 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog. Dit betekent dat werkgevers hun werknemers vanaf deze datum meer moeten betalen. Wat houdt deze stijging precies in en wat zijn de gevolgen ervan? In deze blog ontdek je alles wat je moet weten over de veranderingen in het minimumloon en hoe je hier als werkgever mee om kunt gaan.

Wat verandert er in het minimumloon?

Het wettelijk minimumuurloon stijgt van € 13,27 naar € 13,68 bruto per uur. Het referentiemaandloon bedraagt vanaf 1 juli 2024 € 2.133,60 per maand. Deze verhoging is van toepassing op werknemers van 21 jaar en ouder. Maar hoe zit het met jongere werknemers en leerlingen?

Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen:

 • 21 jaar: percentage minimumloon 100%: € 13,68
 • 20 jaar: percentage minimumloon 80%: € 10,94
 • 19 jaar: percentage minimumloon 60%: € 8,21
 • 18 jaar: percentage minimumloon 50%: € 6,84
 • 17 jaar: percentage minimumloon 39,5%; € 5,40
 • 16 jaar: percentage minimumloon 34,5%: € 4,72
 • 15 jaar: percentage minimumloon 30%: € 4,10

Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de onderstaande bedragen:

 • 20 jaar: percentage minimumloon 61,5%: € 8,41
 • 19 jaar: percentage minimumloon 52,5%: € 7,18
 • 18 jaar: percentage minimumloon 45,5%: € 6,22

Wat betekent dit voor werknemers?

Deze stijging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor werknemers in verschillende leeftijdscategorieën. Voor 21-jarigen betekent dit een verhoging van het uurloon naar € 13,68. Dit kan van invloed zijn op de kosten voor werkgevers, die mogelijk hun loonkosten moeten aanpassen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Voor jongere werknemers kan deze verhoging van het minimumloon gunstig zijn, aangezien zij een hoger loon zullen ontvangen voor hun werk. Dit kan hen helpen om hun financiële situatie te verbeteren en meer financiële zekerheid te bieden.

Tips voor werkgevers:

Voor werkgevers is het belangrijk om zich bewust te zijn van deze veranderingen en tijdig actie te ondernemen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Enkele tips voor werkgevers zijn:

 1. Salarisadministratie updaten: Zorg ervoor dat de salarisadministratie wordt bijgewerkt om de nieuwe minimumloonbedragen correct toe te passen.
 2. Communicatie met werknemers: Informeer werknemers tijdig over de verhoging van het minimumloon en eventuele veranderingen in hun salaris.
 3. Budgetplanning: Pas budgetplannen aan om rekening te houden met de stijgende loonkosten.
 4. Beoordeel arbeidsovereenkomsten: Controleer of bestaande arbeidsovereenkomsten voldoen aan de nieuwe wetgeving en pas deze indien nodig aan.

Conclusie

De stijging van het minimumloon per 1 juli 2024 heeft impact op zowel werkgevers als werknemers. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze veranderingen en tijdig actie te ondernemen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Door de salarisadministratie bij te werken, werknemers te informeren en budgetplannen aan te passen, kunnen werkgevers zich voorbereiden op de veranderingen en ervoor zorgen dat hun organisatie voldoet aan de nieuwe minimumloonvereisten.