Uitkering van vakantiegeld in mei 2024: Wat je moet weten

Uitkering van vakantiegeld in mei 2024: Wat je moet weten

Algemeen

De maand mei is voor veel werknemers in Nederland een periode van vreugde. Naast het salaris ontvangen velen ook hun vakantiegeld, een jaarlijkse bonus die speciaal bedoeld is voor vakanties en andere persoonlijke uitgaven. Maar wat houdt het precies in, en welke regels en verplichtingen komen erbij kijken? In deze blog bespreken we alles wat je moet weten over de uitkering van vakantiegeld in mei 2024.

Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld is een jaarlijkse toeslag op het salaris van werknemers, die in Nederland wettelijk verplicht is. Het is bedoeld om werknemers de financiële middelen te geven om op vakantie te gaan. In de praktijk wordt het vakantiegeld echter vaak gebruikt voor andere doeleinden, zoals het aflossen van schulden, het doen van grote aankopen, of het sparen voor later.

Hoe wordt vakantiegeld berekend?

Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris van een werknemer. Dit percentage is wettelijk vastgelegd. De berekening van het vakantiegeld gebeurt over het brutoloon dat de werknemer in een periode van 12 maanden heeft verdiend, doorgaans van juni van het vorige jaar tot en met mei van het huidige jaar.

Voorbeeldberekening

Stel dat een werknemer een bruto maandsalaris van € 2.500 heeft. Het vakantiegeld wordt dan als volgt berekend:

 • Bruto jaarsalaris: € 2.500 x 12 = € 30.000
 • Vakantiegeld: 8% van € 30.000 = € 2.400

Deze € 2.400 wordt in mei uitbetaald, naast het reguliere salaris.

Belasting op vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt, net als het reguliere salaris, belast. Echter, het belastingtarief op vakantiegeld is vaak hoger omdat het onder bijzondere beloningen valt. Dit betekent dat de belasting die je betaalt over je vakantiegeld hoger kan zijn dan de belasting over je reguliere maandelijkse inkomen. Dit komt doordat het vakantiegeld bij je jaarinkomen wordt opgeteld en zo in een hoger belastingtarief kan vallen.

Wettelijke verplichtingen voor werkgevers

Voor werkgevers is het belangrijk om te weten dat het uitbetalen van vakantiegeld geen optie is, maar een wettelijke verplichting. De wet bepaalt dat werknemers recht hebben op minimaal 8% vakantiegeld, en dit dient in principe jaarlijks in mei te worden uitbetaald. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat dit op tijd en correct gebeurt om eventuele boetes en juridische complicaties te voorkomen.

Uitzonderingen en afwijkende afspraken

Hoewel de wet een minimum van 8% voorschrijft, kunnen in cao’s of individuele arbeidsovereenkomsten afwijkende afspraken worden gemaakt. Zo kan het percentage hoger liggen of kan de uitbetaling op een ander moment plaatsvinden. Het is essentieel dat werkgevers en werknemers goed op de hoogte zijn van de specifieke afspraken die in hun geval gelden.

Wat als je geen vakantiegeld ontvangt?

Als een werknemer in mei geen vakantiegeld ontvangt, terwijl hij daar wel recht op heeft, is het belangrijk om direct actie te ondernemen. De eerste stap is om dit intern te bespreken met de HR-afdeling of de werkgever. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan de werknemer juridische stappen overwegen of contact opnemen met vakbonden of arbeidsrechtadvocaten voor advies.

Tips voor werknemers: Wat te doen met je vakantiegeld?

Vakantiegeld biedt werknemers een financiële boost, en het is belangrijk om goed na te denken over hoe je dit geld wilt gebruiken. Hier zijn enkele tips:

 1. Spaar voor een buffer: Zet een deel van je vakantiegeld opzij als noodfonds voor onverwachte uitgaven.
 2. Los schulden af: Gebruik het vakantiegeld om (een deel van) je schulden af te lossen. Dit kan rente besparen.
 3. Investeer in persoonlijke ontwikkeling: Overweeg een cursus of opleiding die je carrièrekansen kan verbeteren.
 4. Vakantie: Gebruik het geld waarvoor het bedoeld is – een ontspannende vakantie kan helpen om stress te verminderen en je weer op te laden.
 5. Grote aankopen: Plan grote aankopen die je al een tijd uitstelt, zoals elektronica, meubels of reparaties in huis.

Tips voor werkgevers: Hoe om te gaan met vakantiegelduitbetalingen

Voor werkgevers is het belangrijk om de uitbetaling van vakantiegeld soepel en efficiënt te laten verlopen. Hier zijn enkele tips:

 1. Plan vooruit: Zorg dat de financiële middelen beschikbaar zijn en dat de berekeningen tijdig worden uitgevoerd.
 2. Communiceer duidelijk: Informeer werknemers ruim van tevoren over de datum en hoogte van de vakantiegelduitbetaling.
 3. Gebruik loonadministratiesoftware: Betrouwbare loonadministratiesoftware kan fouten minimaliseren en zorgen voor een correcte berekening en uitbetaling.
 4. Houd rekening met bijzondere gevallen: Denk aan werknemers die in deeltijd werken, onlangs in dienst zijn getreden of uit dienst zijn gegaan.
 5. Wees transparant: Zorg voor duidelijke loonstroken waarop het vakantiegeld afzonderlijk vermeld staat.

Historische context en toekomstperspectieven

Vakantiegeld is in Nederland sinds de jaren ’60 verplicht, en het doel was om werknemers de mogelijkheid te geven een echte vakantie te nemen. In de loop der jaren is de manier waarop vakantiegeld wordt gebruikt en uitgekeerd veranderd, maar de basisprincipes blijven hetzelfde. Met de huidige economische veranderingen en de stijgende kosten van levensonderhoud, blijft vakantiegeld een belangrijke financiële ondersteuning voor veel werknemers.

In de toekomst kunnen er echter veranderingen komen in hoe vakantiegeld wordt berekend en uitgekeerd, afhankelijk van economische omstandigheden en wijzigingen in arbeidswetgeving. Werkgevers en werknemers doen er goed aan om op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen en zich hierop voor te bereiden.

Conclusie

De uitbetaling van vakantiegeld in mei is een belangrijk moment voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers krijgen een financiële boost die kan bijdragen aan hun welzijn en financiële stabiliteit, terwijl werkgevers moeten zorgen voor een correcte en tijdige uitbetaling om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Door goed voorbereid te zijn en duidelijke afspraken te maken, kunnen beide partijen optimaal profiteren van deze jaarlijkse uitkering.

Het is raadzaam voor zowel werknemers als werkgevers om de wet- en regelgeving omtrent vakantiegeld goed te begrijpen en eventuele afwijkende afspraken in cao’s of arbeidsovereenkomsten na te leven. Zo kan iedereen met een gerust hart genieten van de voordelen van vakantiegeld.