Voor- en nadelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandige accountant

Voor- en nadelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandige accountant

Algemeen

Op 11 juni 2024 lanceerde minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (ZZP’ers). Dit wetsvoorstel, de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), heeft als doel om het inkomen van zieke zelfstandigen te regelen. Voor zelfstandige accountants brengt dit zowel voordelen als nadelen met zich mee. Laten we deze eens nader bekijken.

Voordelen van de verplichte verzekering

1. Inkomenszekerheid bij ziekte

De belangrijkste voordeel van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is de inkomenszekerheid die het biedt. Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest, kunnen een uitkering krijgen als ze niet meer in staat zijn om door ziekte het minimumloon te verdienen. Deze uitkering bedraagt 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon, en loopt door tot de AOW-leeftijd. Dit biedt een essentieel vangnet voor zelfstandige accountants die door ziekte hun werk niet kunnen voortzetten.

2. Betaalbare premies

De premie voor de verzekering is vastgesteld op ongeveer 6,5% van de winst uit onderneming, met een maximum van ongeveer €195 per maand, gebaseerd op het minimumloon van 2024. Omdat de premie fiscaal aftrekbaar is, kunnen zelfstandigen de kosten van de verzekering verminderen, wat de betaalbaarheid ten goede komt.

3. Opt-out mogelijkheid

Zelfstandige accountants die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben of liever een particuliere verzekering willen, kunnen gebruikmaken van de opt-out regeling. Dit biedt flexibiliteit, zolang de particuliere verzekering voldoet aan de minimale voorwaarden zoals een uitkering die niet lager is dan de publieke verzekering en een premie die minimaal gelijk is aan de publieke verzekering.

Nadelen van de verplichte verzekering

1. Extra kosten

Hoewel de premie fiscaal aftrekbaar is, vormt deze toch een extra kostenpost voor zelfstandige accountants. Voor sommigen kan dit een aanzienlijke financiële belasting betekenen, vooral als ze al andere verzekeringen en uitgaven hebben.

2. Wachttijd van een jaar

Een ander nadeel is de wachttijd van een jaar voordat zelfstandigen in aanmerking komen voor een uitkering. Gedurende deze periode moeten zelfstandigen zelf voor hun inkomsten zorgen, wat uitdagend kan zijn als ze langdurig ziek zijn zonder voldoende financiële buffer.

3. Beperkte uitkeringshoogte

De uitkering is beperkt tot 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, met een maximum van het minimumloon. Voor zelfstandige accountants met een hoger inkomen betekent dit een aanzienlijke daling van hun inkomen bij ziekte, wat hun levensstandaard aanzienlijk kan beïnvloeden.