Is een BV fiscaal voordelig in 2024?

Is een BV fiscaal voordelig in 2024?

Belasting

Als ondernemer sta je voortdurend voor belangrijke beslissingen, waaronder de rechtsvorm van je bedrijf. Een van de meest besproken rechtsvormen is de besloten vennootschap (BV). Maar is een BV fiscaal voordelig in 2024? Laten we dit nader onderzoeken.

Waarom kiezen voor een BV?

Een BV biedt verschillende voordelen, zowel op het gebied van aansprakelijkheid als op fiscaal gebied. Een van de belangrijkste voordelen is de beperkte aansprakelijkheid. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de BV, wat betekent dat je persoonlijke bezittingen beschermd zijn.

Op fiscaal gebied biedt de BV ook voordelen. Zo zijn er mogelijkheden voor belastingbesparing door middel van bijvoorbeeld de mogelijkheid om winstreserves op te bouwen, verschillende aftrekmogelijkheden en het toepassen van fiscale voordelen, zoals de innovatiebox.

Fiscale aspecten van een BV in 2024

In 2024 zijn er verschillende fiscale aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen voor een BV:

  • Vennootschapsbelastingtarief: Het tarief voor de vennootschapsbelasting kan van jaar tot jaar veranderen. Het is belangrijk om te kijken naar het geldende tarief in 2024 en hoe dit zich verhoudt tot de tarieven voor andere rechtsvormen, zoals een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF). De actuele tarieven zijn te vinden op de site van de belastingdienst.
  • Dividendbelasting: Als DGA kun je dividend uitkeren aan jezelf. Het tarief voor de dividendbelasting kan invloed hebben op de netto-opbrengst van deze uitkeringen. Het is essentieel om de fiscale gevolgen van dividenduitkeringen in 2024 te begrijpen.
  • Winstreserves: Een BV biedt de mogelijkheid om winstreserves op te bouwen. Deze reserves kunnen worden gebruikt voor investeringen of om belasting te besparen in jaren waarin de winst hoger is.
  • Innovatiebox: De innovatiebox is een fiscale regeling die het tarief voor de vennootschapsbelasting verlaagt voor winsten uit innovatieve activiteiten. Het is belangrijk om te onderzoeken of jouw BV in aanmerking komt voor deze regeling en welke voordelen dit kan opleveren.

Conclusie

Of een BV fiscaal voordelig is in 2024 hangt af van verschillende factoren, waaronder het vennootschapsbelastingtarief, de dividendbelasting, de mogelijkheid om winstreserves op te bouwen en het gebruik van fiscale regelingen zoals de innovatiebox. Het is daarom verstandig om advies in te winnen bij een fiscaal expert voordat je een definitieve beslissing neemt over de rechtsvorm van je bedrijf.